ES investicijos

UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m.
spalio26 d. įsakymu Nr. 4-939 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.
03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą įgyvendina
projektą „UAB MITA COVID-19 priemonių gamybos linija“ (projekto kodas Nr.03.3.1-LVPA-T-
859-01-0005).

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2021 m. vasario 9 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. balandžio 8 d.
Projekto vertė – 640 570,00 Eur

Projekto tikslas – gamybos linijos, skirtos medicininių kaukių, sertifikuotų pagal darnaus standarto
„EN 14683:2019 Medical face masks Requirements and test methods“ arba Lietuvos standarto „LST
EN 14683:2019+AC:2019 Medicininės kaukės reikalavimus įrengimas.

Įgyvendinti projekto potencialą gaminti veido medicinines kaukės įžvelgėme sukeltos pandemijos
COVID-19 eigoje, kuomet rinkoje jautėsi trūkumas, o vėliau į rinką užplūdo nekokybiškos prekės.

Projekto paramos lėšomis finansuojamų išlaidų kategorijos - technologinės linijos,
skirtos medicininių priemonių gamybai, diegimas.