UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ yra teisinių paslaugų įmonė Lietuvoje, kurios pagrindinis veiklos principas yra visos teisininkų paslaugos vidutinėms ir mažoms įmonėms.

Papildomai UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ yra vienintelė teisinių paslaugų įmonė Lietuvoje, kurios pagrindinis veiklos principas yra teisininkų paslaugos vidutinėms ir mažoms įmonėms. Tai visiškai nauja paslauga, kuri naudinga darbdaviams, siekiantiems efektyviai sumažinti įmonės sąnaudas. Tai unikali trejopo pobūdžio įdarbinimo forma, kai darbo santykiuose dalyvauja laikinai įdarbinanti įmonė, mokanti atlyginimą asmeniui, kurį laikinai perleidžia t.y. „išnuomoja“ kitai įmonei, kuriai tuo metu reikalingas teisininkas. Mūsų siūlomos paslaugos padės mažoms ir vidutinėms įmonėms sumažinti administracinę naštą, susijusią su personalo valdymu, įdarbinimo/atleidimo procedūromis, darbo užmokesčio ir mokesčių apskaita, darbo vietos išlaikymo kaštais, kadangi mūsų įmonės teisininkai Jums teiks teisines paslaugas iš mūsų biuro nuotoliniu būdu, o reikiamais atvejais teisininkai vyks atstovauti Jūsų interesus į Jūsų įmonę, teismą ar kitą instituciją.

PLIUSAI:

  • galimybė tiesiogiai bendradarbiauti su teisininku ir efektyviai išspręsti iškilusias ilgalaikes, trumpalaikes bei vienkartinio pobūdžio teisines problemas įmonėje;
  • sumažinama administracinė našta, susijusi su personalo valdymu: įdarbinimo/atleidimo procedūromis, darbo užmokesčio ir mokesčių apskaita, darbo vietos išlaikymo kaštais;
  • labai palanku įmonei, kai įmonės teisininkas serga, išeina motinystės, vaiko priežiūros, mokymosi ar kasmetinių atostogų;
  • kai įmonei reikia nereguliarių teisinio pobūdžio paslaugų;
  • kai įmonei reikia tik prevencinio pobūdžio teisinės konsultacijos, kuri užkirstų kelią didesnėms problemoms už mažiausius kaštus;
  • įmonei nereikia eikvoti laiko ieškant naujų įmonės darbuotojų, vykdant atrankas;
  • įmonės teisininkų nuoma apima konkretaus darbuotojo parinkimą, įdarbinimą bei personalo dokumentų ir darbo užmokesčio apskaitą;
  • ieškote papildomų darbuotojų, tačiau priimti juos nuolatiniam darbui nesiryžtate dėl verslo aplinkos neapibrėžtumo ar užsakymų svyravimų;
  • įmonei nereikia advokato ar padėjėjo, kad galėtų būti tinkamai atstovaujama bendrosios kompetencijos I ir II instancijos teismuose, todėl Jūsų kaštai teisinių paslaugų išlaidoms sumažės daugiau nei per pusę;
  • bendrovė sumažina teisininko išlaikymo įmonėje kaštus per metus vidutiniškai iki 10 kartų;